Direct naar de contentDirect naar de footer

Actievoorwaarden en spelregels

 1. Deelnemen aan acties is gratis.
 2. Iedere deelnemer kan maximaal 1 keer deelnemen aan de actie.
 3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 4. Deelnemers dienen de reclame Code Social media na te leven.
 5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 8. Winnaars worden binnen 5 dagen na sluiting van een actie persoonlijk geïnformeerd via het social media account waarmee aan de actie is deelgenomen. Winnaars dienen binnen 7 dagen na bekendmaking een privébericht via het betreffende social media kanaal te sturen met de gevraagde gegevens.
 9. Hotel Haarlemkan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 11. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld of andere goederen. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan isHotel Haarlemgerechtigd een andere winnaar te selecteren.
 12. Hotel Haarlemis op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voorvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke component dan ook met betrekking tot de prijsvraag of winactie.
 13. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zalHotel Haarlemhiervoor zorg dragen.
 14. Persoonsgegevens verkregen in het kader van de (win)actie worden doorHotel Haarlemalleen gebruikt voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 15. Hotel Haarlemhandelt met haar social media winacties in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen van 1 januari 2014.
 16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 18. Voor vragen kan contact opgenomen worden metHotel Haarlemvia sales@haarlem.valk.nl